Technický poradca


Praktické informácie Technické informácie
Voľba pneumatík a diskových kolies Základné rozmery pneumatík
Skladovanie pneumatík Kde nájdem označenie pneu
tvar dezénu Indexy rýchlosti a záťaže
Závady pneumatík Prierez pneumatikou
Ako správne namontovať koleso na auto Hustenie pneumatík
Používanie zimných pneumatík
Starnutie pneumatík
Testy pneumatík
Stiahnite si príručku ako vybrať a namontovať pneumatiky tu:

Voľba pneumatík a diskových kolies

 1. Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík, pričom je prípustné používať pneumatiky s vyššou kategóriou rýchlosti, napr, H 'miesto, S'. Rovnako tak je povolený aj vyšší index nosnosti, napr 82 miesto 80. Pri zmene plášťa za iný rozmer je potrebné dodržať zákonné predpisy, tj zmena musí byť zaznamenaná v technickom preukaze vozidla.
 2. Optimálne jazdné vlastnosti vozidla sa dá dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle smie byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru a konštrukcie, pričom na tej istej náprave môžu byť tzv zhodné pneumatiky (tj pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky). Konštrukciou osobných plášťov v tomto prípade je myslená konštrukcia diagonálna, radial-textil (kostra aj nárazník sú z textilných kordov) a radial-steel (kostra - textilné kord, nárazník - oceľový kord). Vzájomná kombinácia plášťa týchto konštrukcií na vozidle nie je dovolená. Ďalšie podrobnosti pozri Vyhláška Ministerstva dopravy o schvaľovaní technickej spôsobilosti a technických podmienkach prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách č 102/95 Zb., § 37.
 3. V prípade zimných pneumatík M + S doporučujeme z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnú kombináciu zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v prípade, kedy zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu <4 mm, tj hranice, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.
 4. Zmena plášťov si vyžaduje veľmi často aj zmenu diskových kolies. Preto aj voľbu diskových kolies je potrebné vykonávať podľa odporúčaní výrobcu a ich zmenu tiež zaznamenať v technickom preukaze vozidla.


Skladovanie pneumatík

 1. Pneumatiky na diskoch sa skladujú poskladané na sebe alebo zavesené. Pneumatiky bez ráfika sa skladujú postavené vedľa seba (viď obrázok). Aby však nedochádzalo k deformáciám takto uskladnenej pneumatiky, odporúča sa cca 1 × za 14 dní pneumatiky pootočiť. V každom prípade sa odporúča pneumatiky po sezóne pred namontovaním na vozidlo nechať znovu prevážiť v servise. Skladovanie plášťov a duší je potrebné vykonávať v tmavých, suchých a chladných miestnostiach bez prievanu. Nadmerné vystavovanie slnku, teplu a prievanu týmto výrobkom škodí a je príčinou predčasného starnutia, ktoré sa prejavuje vo forme drobných trhlín na povrchu gumy. Plášť a duša nesmie ďalej prísť do kontaktu s produktmi ropného pôvodu (ako sú napr oleje, pohonné hmoty, mazadlá a pod), ktoré spôsobujú, že pryž sa stáva hubovitou a stráca svoje elastické vlastnosti vulkanizátu.

PictureTvary dezénu


 1. Symetrický - pneu je možné na vozidle akokoľvek meniť a otáčať

 1. Asymetrický - pri montáži je nutné dodržiavať správne umiestnenie vonkajšej a vnútornej strany, označené na bočnici pneumatiky ako "outside" a "inside"

 1. Smerový - pri montáži je nutné dodržať smer otáčania, je vyznačený šípkou na bočnici pneumatiky


Ako správne namontovať koleso na auto

 1. Montáži pneumatík je treba venovať z bezpečnostných dôvodov mimoriadnu starostlivosť a mal by ju preto vykonávať len riadne zaškolený pracovník. Používajte vždy len diskové kolesá predpísanej veľkosti, v perfektnom technickom stave, tj mechanicky nepoškodené, zbavené zvyškov hrdze av prípade oceľových kolies ošetrených aj ochranným náterom. V prípade montáže nových plášťov použite súčasne aj nový bezdušový ventil alebo novú dušu. Bezdušové plášte (Tubeless) montujte vždy len na ráfiky s bezpečnostným prevedením profilu dosadacej plochy (napr. typu HUMP). Tlak vzduchu pri montáži (tzv., dosadacia tlak ') môže dosiahnuť až 150% najvyššej tabuľkovej hodnoty, nesmie však presiahnuť 350 kPa. Pri montáži bezdušových pneumatík musia pätky plášťa prekonať profil HUMP. Tlak po prekonaní tejto prekážky by nemal prekročiť 350 kPa, inak hrozí nebezpečenstvo prasknutia pätkového lana. Namontovanú pneumatiku nahustenú na predpísaný prevádzkový tlak je treba dynamicky vyvážit.Před montážou nových pneumatík na vozidlo doporučujeme ďalej skontrolovať a prípadne nastaviť všetky prvky geometrie podvozku a pokiaľ je to nutné dovyvážiť kolesá priamo na náprave. Odporúčame tiež dôsledne dodržiavať použitie ochranných čiapočiek ventilov, najmä kovových, ktoré chránia ventil proti vnikaniu nečistôt a následnej netesnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používať prvých niekoľko sto kilometrov jazdy pri nižších prevádzkových rýchlostiach - dôjde tak ku stabilizácii povrchu behúňa, čo sa priaznivo prejaví vyššou životnosťou plášťa.


Používanie zimných pneumatík

 1. Tieto značky vymedzujú úseky na cestách, kde v období od 1. 11. do 30. 4. platí povinnosť zimného obutia pre automobily. Toto obdobie môže byť navyše upravené pomocou dodatkové tabule, ktorá môže predĺžiť alebo skrátiť dobu platnosti značiek "Zimná výbava". Značky sa budú objavovať na horských cestách, ale pravdepodobne aj na diaľnici D1 v oblasti Vysočiny. Umiestnenie značiek bude určovať pre cesty 1. triedy a diaľnice Riaditeľstvo ciest a diaľnic. Pre ostatné cesty potom Krajské úrady.
 2. Ako musí vyzerať zimná výbava pre automobily do 3,5 t : Povinnosťou na označených úsekoch je užívanie zimných pneumatík (medzinárodné značenie M + S) na všetkých kolesách alebo mať nasadené zimné reťaze (vzhľadom k pracnosti nasadenie a rýchlosti jazdy nemožno odporučiť). Vzorka pneumatík musí byť minimálne 4mm na mieste hlavnej dezénové drážky alebo zárezov.
 3. Ako musí vyzerať zimná výbava pre automobily nad 3,5 t : Na označených úsekoch je potrebné užívať zimné pneumatiky na hnacej náprave alebo mať nasadené zimné reťaze. Vzorka pneumatík musí byť minimálne 6mm na mieste hlavnej dezénové drážky alebo zárezov.
 4. Ako už tomu býva, existujú zákony dobré a zlé. Zo zahraničných štatistík vyplýva, že tento zákon je krokom správnym smerom. Používaním zimných pneumatík sa totiž znižuje počet dopravných nehôd, ale aj množstvo nepríjemných situácií vzniknutých na cestách v celom zimnom období. Nezostáva teda než odporučiť ich používanie aj mimo oblasti, kde je toto prikázané značkou "Zimná výbava". Všeobecne sa uvádza, že zimné pneumatiky sú vhodné akonáhle teplomer ukazuje pod 7 stupňov Celzia .


Závady pneumatík

 1. zísť jeden kraj behúňa - vo väčšine prípadov zle nastavená geometria
 2. nesymetrický opotrebovaná miesta - najčastejšie závada tlmičov
 3. zísť kraja behúňa - nízky tlak v pneumatike
 4. zísť stred behúňa - vysoký tlak v pneumatike

Starnutie pneumatík

 1. Starnutie pneumatík je dlhodobý proces, ku ktorému dochádza v dôsledku zložitých fyzikálno chemických pochodov za prítomnosti kyslíka a ozónu. Negatívne ovplyvňuje prevádzkovú spôsobilosť plášťov.
 2. Pneumatiky staršie 10 rokov môžu byť preto používané len v prípade, že boli už predtým prevádzkované normálnym spôsobom. V žiadnom prípade by nemali byť používané nejazdené plášte po túto dobu skladované.
 3. Starnutím trpia najmä pneumatiky používané na karavanoch v dôsledku dlhotrvajúcich prevádzkových prestávok a tým aj jednostranného zaťaženia. Tieto by mali byť vymieňané po 6, najneskôr 8 rokoch.
 4. Náhradné pneumatiky špeciálnej konštrukcie staršej 6 rokov nemožno používať v bežnej cestnej premávke, ale len v prípade nutnosti na dojatie.
 5. horeShopRoku.cz 2008
3.místo - shop roku 2008

Na základě hlasování veřejnosti a odborné poroty jsme mezi eshopy v kategorii Auto, moto, pneu získali 3. místo v soutěži Shop roku 2008.

Čekejte...
TOPlist